Jumat, 11 Mei 2012

hukum melaksanakan haji dan umroh


HUKUM-HUKUM DALAM PELAKSANAAN HAJI DAN UMROH
MENURUT MAZHAB YANG EMPAT


NO

HUKUM

HANAFI

MALIKI

SYAFI’I

HAMBALI
1
Haji

Wajib segera
Wajib segera
Wajib dan boleh di tunda
Wajib segera

2

Umroh

Sunnah

Sunnah

Wajib
Dua pendapat 1. Wajib  2.Sunnah

3
Niat ihrom untuk Haji atau Umroh

Syarat

Rukun

Rukun

Rukun

4
Menyertakan ihrom dgn Talbiah

Syarat

Wajib

Sunnah

Sunnah
5
Mandi ihrom
Sunnah
Sunnah
Sunnah
Sunnah


6
Memakai wangi-wangian sebelum berniat


Sunnah
Haram apabila tetap wanginya setelah berniat ihrom
Sunnah berwangi-wangian di badan
Sunnah berwangi-wangian di badan

7
Ihrom dari miqot makani (tempat miqot)

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

8
Miqot zamani (bulan-bulan haji)
Syawal,Zulqo’dah dan 10 hari dari Zulhijjah
Syawal,Zulqo’dah dan Zulhijjah
Syawal,Zulqo’dah dan 10 malam dari Zulhijjah
Syawal,Zulqo’dah dan 10 hari dari Zulhijjah
9
Talbiyah
Sunnah
Wajib
Sunnah
Sunnah
10
Thawaf Qudum
Sunnah
Wajib
Sunnah
Sunnah

11
Wajib haji atas orang yg sepuh( tua) dgn syarat-syarat

Wajib
Tidak wajib,kecuali mampu atas diri sendiri

Wajib

Wajib

12
Thawaf Ifadhoh
Empat putaran rukun,dan tiga putaran wajib

Rukun

Rukun

Rukun
13
Lari-lari kecil ketika Sa’i
Sunnah
Sunnah
Sunnah
Sunnah


14
Membuka bahu sebelah kanan ketika Thawaf

Sunnah

Tidak dianjurkan

Sunnah

Sunnah

15
Niat Thawaf haji dan umroh

Sunnah
Disyaratkan sebahagian pendapat Ulama Maliki

Sunnah

Syarat

16
Sholat dua raka’at setelah thowaf

Wajib

Wajib

Sunnah

Sunnah

17
Berjalan ketika Thawaf bagi orang yg tidak berpenyakit

Wajib

Wajib

Sunnah

Syarat

18
Memulai Thawaf dari Hajar Al-aswad
Wajib dan tidak diganti dengan Dam

Wajib

Syarat

Syarat

19
Suci ketika Thawaf

Wajib

Syarat

Syarat
Dua pendapat: 1.Syarat 2.Wajib

20
Thawaf di luar Ka’bah sekalian badan

Wajib

Syarat

Syarat

Syarat
21
Thawaf di dalam Masjid
Syarat
Syarat
Syarat
Syarat
22
Sujud ke Hajar Al-aswad
Bid’ah
Bid’ah
Sunnah
Sunnah

23
Berturut-turut bilangan Thawaf (sekali gus)

Sunnah
Dua pendapat: 1.Wajib  2.Syarat

Sunnah

Syarat

24
Sa’i ketika Haji

Wajib

Rukun

Rukun
Rukun paliang kuat dari tiga pendapat
25
Niat Sa’i
Wajib
Syarat
Sunnah
Syarat

26
Sa’i dimulai dari Shafa dan berakhir di Marwah

Wajib

Syarat

Syarat

Syarat

27
Berturut-turut putaran Sa’i (sekali gus)

Sunnah
Dua pendapat: 1.Wajib  2.Syarat

Sunnah

Sunnah

28
Tidak terpisah antara Sa’i dan Thawaf

Sunnah
Dua pendapat: 1.Sunnah
2.Wajib

Sunnah

Sunnah

29
Suci dari hadast kecil dan besar ketika Sa’i

Sunnah

Sunnah

Sunnah

Sunnah

30
Menutup ‘Aurat ketika sa’i

Syarat

Syarat

Sunnah
Dua pendapat: 1.Sunnah 2.Wajib
31
Jumlah Sa’i tujuh putaran
Wajib
Syarat
Syarat
Syarat

32
Tidak bermaksud yg lain-lain ketika Sa’i

Syarat

Syarat

Syarat

Syarat


33
Bermalam di Mina malam ‘Arafah (Tarwiyah)

Sunnah

Sunnah

Sunnah (Mandub)

Sunnah (Mandub)


34
Hadirnya orang yg berhaji di ‘Arafah pada waktunya


Rukun


Rukun


Rukun


Rukun

35
Wukuf di tempat yg terbuka

Sunnah

Sunnah

Sunnah

Sunnah
36
Naik ke Jabal Rahmah
Tidak dianjurkan
Tidak dianjurkan
Tidak dianjurkan
Tidak dianjurkan

37
Menjama’ Sholat Dzuhur dan ‘Asar di ‘Arafah

Sunnah

Sunnah beserta Qashar

Sunnah bagi yg musyafir

Dua pendapat: 1.Sunnah 2.Wajib


38
Bersegera ke tempat Wukuf setelah Sholat Dzuhur dan ‘Asar


Sunnah


Sunnah


Sunnah


Sunnah


39


Waktu wukuf di ‘Arafah
Dari tergelincir Matahari tgl  9 berakhir sampai Fajar tgl 10 Zulhijjah
Dari tergelincir Matahari tgl  9 berakhir sampai Fajar tgl 10 Zulhijjah
Dari tergelincir Matahari tgl  9 berakhir sampai Fajar tgl 10 Zulhijjah
Dari terbit Fajar tgl  9 berakhir sampai terbit Fajar tgl 10 Zulhijjah

40
Terhitung Shah Wukuf di ‘Arafah
Sebentar dalam waktu yg tersebut di atas
Sebentar pada malam 10 Zulhijjah
Sebentar dalam waktu yg tersebut di atas
Sebentardalam waktu yg tersebut di atas

41
Menghimpun siang dan malam di ‘Arafah

Wajib

Wajib
Sunnah menurut pendapat yg paling Shoheh

Wajib

42
Wukuf di Wadi (Lembah) ‘Uranah

Tidak Shah
Dua pendapat: 1.Tidak Shah 2.Shah

Tidak Shah

Tidak Shah

43
Wukuf orang yg pitam (hilang akal)

Shah

Shah

Tidak Shah

Tidak Shah


44

Bermalam di Muzdalifah dan sekedar yg di tuntut

Sunnah sebentar(ukuran sebentarnya kira-kira 2 rakaat sholat sunat) sebelum terbit fajar waktu Shubuh.
Wajib sekedar memberhentikan kenderaan kapan saja pada malam 10 zulhijjah
Wajib walaupun sebentar setelah pertengahan malam 10 Zulhijjah
Wajib walaupun sebentar setelah pertengahan malam 10 Zulhijjah


45
Berhenti di Muzdalifah pada hari 10 Zulhijjah
Wajib sebentar dari terbit fajar sampai terbit Matahari
Sunnah dari fajar sampai kelihatan warna kuning
Sunnah dari fajar sampai kelihatan benar-benar warna kuning
Sunnah dari fajar sampai kelihatan benar-benar warna kuning


46
Menjama’ Sholat Magrib dan Isya (Jama’
Takhir)

Tidak Shah kecuali di Muzdalifah

Dua pendapat 1.Boleh 2.Sunnah


Boleh


Boleh


47
Meninggalkan Muzdalifah sebelum terbit Fajar

Tidak boleh dan wajib Dam

Boleh

Boleh

Boleh

48Melontar Jumroh Al-’Aqobah


Wajib mulai terbit matahari tgl 10 sampai fajar tgl 11 Zulhijjah
Wajib dari terbit matahari tgl 10 dZulhijjah sampai waktu Dzuhur,dan
Makruh setelah Dzuhur sampai terbenam mata hari


Wajib setelah pertengahan malam 10 Zulhijjah sampai akhir hari Tasyrik


Wajib dari pertengahan malam 10 sampai akhir hari Tasyrik


49

Afdholnya tempat kita melontar
Di Lembah,sebelh kanan Mina dan sebelah kiri Makkah
Di Lembah,sebelah kanan Mina dan sebelah kiri Makkah
Di Lembah,sebelah kanan Mina dan sebelah kiri Makkah
Di Lembah,sebelah kanan Mina dan sebelah kiri Makkah


50
Bercukur atau bergunting ketika Haji dan Umroh
Wajib seperempat kepala atau seluruhnya
Wajib seluruh kepala atau lebih banyak dari bahagian kepala
Rukun memotong tiga helai rambut atau mencukur

Wajib seluruh kepala
51
Bercukur di Tanah Haram
Wajib
Sunnah
Sunnah
Sunnah


52
Tertib
diantara melon tar,menyembe- lih dan bercukur


Wajib
Sunnah,tetapi mengakhirkan bercukur dari melontar Wajib


Sunnah


Sunnah

53
Waktu berhenti Talbiyah
Ketika masuk waktu melontar Jumroh Al-’Aqobah
Sebelum Wukuf di ‘Arafah
Ketika waktu melontar Jumroh Al-’Aqobah

Setelah selesai melontar


54
Memakai celana bagi yg berihrom ketika tidak ada kain

Boleh dan wajib Fidyah

Boleh dan wajib Fidyah

Boleh dan tidak wajib Fidyah

Boleh dan tidak wajib Fidyah


55
Seorang wanita yg berhaji (Haji Rukun) tanpa izin suami


Boleh


Boleh
Dua pendapat,paling Shoheh tidak boleh


Boleh


56
Binatang yg dibuat Qurban dari Tanah Haram dan disembelih di Tanah Haram


Boleh

Mesti dibawa dari Tanah Halal ke Tanah Haram


Boleh


Boleh
57Hubungan suami istri sebelum Tahallul Awal
Apabila sebelum Wukuf Hajinya rusak,dan apabila setelah Wukuf Hajinya Sah tetapi wajib menyembelih seekor OntaRusak Haji dan UmrohnyaRusak Haji dan UmrohnyaRusak Haji dan
Umrohnya


58
Orang yg lagi ihram menggunting orang yg bukan ihrom


Tidak boleh


boleh


boleh


boleh59


Hadhiril Masjidil Harom
Orang yg tinggal di antara Tanah Haram dan tempat Miqot (Bir ‘Ali,Yalamlam dll)

Makkah dan Bir Tuwa (sumur yg di depan Rumah sakit bersalin Jarwal)


Dua marhalah dari Makkah


Dua marhalah dari Makkah


60
Waktu berpuasa 7 hari bagi yg tidak mampu membayar Dam

Setelah selesai Haji walau masih berada di Makkah


Apabila keluar dari Makkah

Apabila sampai ke Kampung halaman

Apabila
sampai ke Kampung halaman

61
Ayyamul Ma’lumat
Hari 9,10 dan 11
Hari 10,11 dan 12
Hari 10 dan hari-hari yg sebelumnya
Hari 10 (Hari Raya Adha)
62
Ayyamul Ma’dudat
Hari tasyrik (11,12,13)
Hari tasyrik (11,12,13)
Hari tasyrik (11,12,13)
Hari tasyrik (11,12,13)

63
Nikah orang yg sedang Ihrom

Shah

Batal

Batal

Batal


64
Ruju’ kepada istri yg sudah diceraikan bagi orang yg Ihrom


Boleh


Boleh


Boleh


Tidak boleh


65
Waktu menyembelih Dam Tamattu’ dan Qiron

Setelah Jumroh ‘Aqobah
Setelah Jumroh ‘Aqobah
Setelah Tahallul dari Umroh
Pada hari Nahar sekitar selesai Sholat ‘Aidil Adha

Tidak ada komentar:

Posting Komentar